Ønsker oppdrag, frontend,backen, fullstack.

Språk:
C#, Java, PHP, SQL, JavaScript, TypeScript, HTML, CSS, XML, VB.NET, PowerShell, UML, WPF

Technologies and Frameworks:
.NET Framework, Java, Spring, Docker, Vagrant ASP.NET, Symfony, MVC, WCF, ADO.NET, Laravel,
PimCore, AJAX, jQuery, Angular, Knockout, Crystal Reports, SSIS, WPF, IIS, LINQ, Web services, Spring
Framework, Office API, GIT

Erfaring med internasjonale kunder.

Ta kontakt på epost yllrakovica@hotmail.com

Bildegalleri Ønsker oppdrag, frontend,backen, fullstack.

Contact Information
Oslo, 0667