python utvikler

Jeg er en programmvare utvikler som for det meste driver med python.
Databaser har jeg også mye kunnskap i. Det bruker jeg som oftest sql, eller mongooseDB.
Jeg har fokusert mest på scripting, og programmer for å redusere tidsbruk på oppgaver for å øke produktivitet.
Jeg har også kunnskap i computer vision.

Jeg er her for å øke kunnskapen min i programmering, og åpne opp til flere muligheter for fremtidig jobb i programmering.

Bildegalleri python utvikler

Contact Information
2323