Morten Tønnessen

Skribent/forfatter (og doktorgradsstudent) bosatt nær Rio de Janeiro feb.-des. 2008. Snakker noe portugisisk og har fri tilgang på oversettelseshjelp fra morsmålstaler. Bilder inkludert. Særlig opptatt av miljøspørsmål og sosiale forhold.

Bildegalleri Morten Tønnessen

Contact Information
Rio de Janeiro/São Paulo, 25925000