Oddmund Harsvik, Harsvik Media

Har jobbet innen de fleste felt som journalist i 18 år. Mine spesialfelt er imidlertid martimt næringsliv, alt fra fiskeoppdrett til shipping og ikke minst helse generelt og rusproblematikk spesielt. Jeg har skrevet bøkene "Bomtrål, bomskudd og trynefaktor", "tapt barndom i barnevernets klør" og "Når bunnen blir håpet – eller døden". I tillegg til journalistikk, foreleser jeg om rusproblematikk for fagfolk som til daglig kommer i kontakt med dette samfunnsproblemet i sitt daglige yrke.

Bildegalleri Oddmund Harsvik, Harsvik Media

Contact Information
KRISTIANSANDKristiansandS, 4610