Yngve Nordgård

Jeg oversetter fra engelsk, dansk og svensk, fra norsk til engelsk samt mellom bokmål og nynorsk. Jeg språkvasker og leser korrektur på norske (begge målformer) og engelske tekster.

Godt og feilfritt språk er essensielt i enhver publikasjon. Mange norske bokutgivelser skjemmes dessverre av grammatiske feil. Særlig syndes det mye mot kommareglene, noe som ofte går ut over forståeligheten, og som gir et amatørmessig preg. En god del oversettelser er dessuten preget av et uidiomatisk språk.

Jeg behersker alle skrivereglene, og jeg er opptatt av at språket skal klinge idiomatisk norsk. Sammen med hver språkvask- eller korrekturjobb leverer jeg et dokument med oversikt over alle inkonsekvenser og systematiske feil, og jeg kommenterer språk og stil.

Av utdannelse er jeg cand.philol. med hovedfag i litteraturvitenskap og grunnfag i nordisk og filosofi. Jeg har forlagserfaring som redaktør og har i egenskap av det jobbet med både norsk og oversatt litteratur. Som frilanser har jeg språkvasket og lest korrektur for en rekke forlag. Jeg har flere års erfaring som frilansskribent for Ny Tid og har også skrevet for Morgenbladet og diverse studentpublikasjoner.

Bildegalleri Yngve Nordgård

Contact Information