Charlie Whittuck

Jeg er en frilans kunsttekniker med lang erfaring innen profesjonell produksjon.

Av den erfaringen og kunnskapen jeg kan tilby deres selskap kan nevnes metallfabrikasjon, ulike byggeteknikker, samt utvikling av scenografi for en rekke større oppsetninger og produksjoner. Jeg har tatt en rekke sveiseoppdrag innenfor bl.a. stål, bronse og rustfritt, og jeg har også tatt del i utviklingen og installeringen av flere store metallskulpturer, kulisser og sceneeffekter.

Bildegalleri Charlie Whittuck

Contact Information