Vera Holte/Holte Produksjoner

Vera jobber i dag som skuespiller (medlem av norsk skuespillerforbund), produsent, instruktør og pedagog. Hun er skuespillerutdannet fra London og har hovedfag i Drama-og Teater fra NTNU. Videre har hun praktisk-pedagogisk utdanning fra UiO. Hun har skuespillererfaring fra Haugesund Teater, Nordland Teater, Dramatikkfestivalen ved Det Norske Teatret, Samarbeidsprosjekt ved de tre Nord -Norske teatrene, NRK, Norsk Film, en rekke kort-filmer m.m. Ved Haugesund Teater jobbet hun også som produsent, inspisient og instruktør. Hun har jobbet som kunstnerisk og praktisk veileder for en rekke av NTNU, Drama-og Teaters, forestillinger ved grunnfag og mellomfag. I 2000 grunnla hun skuespillerlinja ved Danvik Folkehøgskole. For øyeblikket driver hun HOLTE Produksjoner, Jegerne (Skjørtejegerne&Lykkejegerne) og Radiobaletten Teaterproduksjon.

Bildegalleri Vera Holte/Holte Produksjoner

Contact Information