Mattelærer med erfaring, undervisningskompetanse og spesialundervisning som fagfelt fra grunnskole og voksenopplæring gir privatundervisning i matte på barneskole-ungdomsskole- og videregående nivå

Å feile er den første riktige skritt mot å finne riktig svar. Nøkkelen bak god forståelse og gode karakterer innen matematikk og andre realfag er dybdelæring og mengdetrening. Gjennom god kommunikasjon og individuelt tilrettelagt undervisning tror jeg enhver elev kan strekke seg til sitt fulle potensial. Jeg er strukturert og motiverer mine elever til å gjøre sitt beste på en tydelig og oppmuntrende måte. Jeg bruker i hovedsak fagfornyelseplanen. Kurset vil bestå av en kartleggingstime hvor vi ser hvilke temaer eleven mestrer/sliter med. Målet med kurset er å fremme læringsglede, forståelse og aha-opplevelser.

Bildegalleri Mattelærer med erfaring, undervisningskompetanse og spesialundervisning som fagfelt fra grunnskole og voksenopplæring gir privatundervisning i matte på barneskole-ungdomsskole- og videregående nivå

Contact Information