Undervisning i norsk og engelsk

Jeg har jobbet med undervisning i norsk og engelsk på fulltid de siste årene. All undervisning foregår på internett. Jeg bor for tiden i Thailand, og har derfor muligheten til å gi et rimeligere tilbud enn de aller fleste. Fordelen med undervisning på internett er at man kan benytte seg av teknologien på en måte som blir vanskelig å gjøre med face-to-face undervisning.

Bildegalleri Undervisning i norsk og engelsk

Contact Information