iddesign

Oversettelser, DTP/WEB integrasjon, Web content m.m. Norks-Engelsk/Engelsk-Norsk; Norsk-Tysk/Tysk-Engelsk.Generell grafisk design, oversettelser av vitenskaplig publikasjoner, kompleks visualisering, animasjon; rapport produksjon, online publisering

Bildegalleri iddesign

Contact Information
Portland, Oregon