Japan Språktjenester

Utfører oversettelser av tekst- eller audiovisuelt materiale mellom språkene norsk, engelsk og japansk. Oversettelser mellom norsk og japansk utføres uten å gå omveien om engelsk, og minsker dermed risikoen for at nyanser går tapt eller at feil sniker seg inn i teksten underveis.
Enten du trenger å få oversatt forretningsdokumentasjon, korrespondanse, litterære tekster, brosjyrer, artikler, attester eller annet materiale, kan vi hjelpe deg.

Bildegalleri Japan Språktjenester