Lande LitteraTurskap

Lande LitteraTurskap er et enkeltpersonforetak som innehas av Mona Lande, utdannet landskapsarkitekt fra Norges Landbrukshøgskole, nå Universitet for miljø og biovitenskap. Jeg oversetter primært plante-, hage- og landskapsrelatert stoff til norsk fra svensk, dansk, engelsk og tysk. Jeg utfører også konsulentarbeid som f.eks. tilrettelegging av teksten for norske forhold. Jeg har lang erfaring. Se mine nettsider på www.litteraturskap.no for nærmere opplysninger om hva jeg kan gjøre og hva jeg tidligere har gjort.

Bildegalleri Lande LitteraTurskap

Contact Information