Statsautorisert translatør polsk - norsk, oversetter norsk - polski

13 års erfaring i oversettelse. Jeg har translatørbevilling fra NHH i Bergen, og spesialisererer meg på hms, arbeidsmiljø, sikkerhetskurs og opplæring samt juridiske dokumenter. Mitt oversetterbyrå leverer både autoriserte (godkjente) oversetteser polsk – norsk og ordinære oversettelser til kunder i hele Norge. Jeg er medlem i Statsautoriserte translatørers forening STF og Norsk fagoversetterforening. post@polsk-oversetter.no

Bildegalleri Statsautorisert translatør polsk – norsk, oversetter norsk – polski

Contact Information
STORSTEINNES, 9050