Tolk 24LTD.

Tolk 24 formidler tolker med bred erfaring og solid kompetanse innenfor tolking og oversettelsesarbeid.

De fleste av våre tolker har tatt tolkeutdanning, fagoversetterutdanning eller har lang tolkeerfaring fra både de offentlige og private tolketjenester.

Tolk 24 har tolker tilgjengelig over hele landet for både muntlige og skriftlige, kortere eller lengre oppdrag.

Bildegalleri Tolk 24LTD.

Contact Information
KRISTIANSANDS, 4612