Språkkonsulent med bakgrunn frå undervisning i høgare utdanning

Høgt utdanna språkkonsulent tilbyr språkvask, korrektur og omsetting. Nynorsk som spesialfelt.

Solid norskfagleg yrkes- og utdanningbakgrunn med erfaring frå undervisning i universitet- og høgskulesektoren i språk, grammatikk, språkdidaktikk, lese- og skriveopplæring og norsk som andrespråk og norskkurs for innvandrere og internasjonale studentar.

kontakt: maren.ostrem@gmail.com

Bildegalleri Språkkonsulent med bakgrunn frå undervisning i høgare utdanning

Contact Information