Tekstarbeider: korrektur, transkribering og veiledning i skoleoppgaver

Jeg kan tilby deg:

– Korrektur av tekstmateriale. Hvis du er blitt ordblind, har lese- og skrivevansker eller ønsker at noen ser over teksten din kan jeg hjelpe deg til en lettleselig tekst.

– Transkribering av lydopptak. Jeg har tidligere erfaring med transkribering fra da jeg selv transkriberte tilknyttet min masteroppgave.

– Veiledning i skoleoppgaver. Jeg har tidligere erfaring med veiledning i bachelor-oppgaver innen helsevitenskap.

Bildegalleri Tekstarbeider: korrektur, transkribering og veiledning i skoleoppgaver

Contact Information