Språktjenester / Arabisk - Norsk

Jeg er en tolk / oversetter med mange års erfaring. Jeg er godkjent tolk for politi og rettsvesenet.
Jeg har også erfaring med å tolke for advokater, helsevesenet, skoler, barnehager, Nav, osv …
I tillegg til oversetting av dokumenter og lydfiler for diverse etater.
Jeg har gjennomført tolkekurs / oversettings kurs og jobber med dette pr i dag fulltid.
Tar oppdrag med konkurranse dyktige priser.
Ta kontakt 🙂

Bildegalleri Språktjenester / Arabisk – Norsk

Contact Information
Skarvøyveien 3, 4517