Tolk Dari/Persisk/Arabisk/Engelsk - Norsk

Hei, mitt navn er Ramin Haghyar, og jeg er 24 år gammel. Jeg ble født i Afghanistan og har Dari som morsmål, men jeg behersker også persisk, engelsk og arabisk. Jeg har bodd i Norge i 7 år, fullført videregående skole, og har en bachelorgrad i arabisk språk og litteratur fra UiB og The University of Jordan. Jeg er flytende i alle de nevnte språkene. Jeg bor for øyeblikket i Oslo og er interessert i oppdrag via Skype, Zoom eller e-post for alle de nevnte språkene. Ta gjerne kontakt!

Bildegalleri Tolk Dari/Persisk/Arabisk/Engelsk – Norsk

Contact Information
Fredrikke Qvams Gate, 0172