Albert Urban

Søker frilans medarbeid med utvikling av nettbaserte applikasjoner (også komplette løsninger inkl. hosting på profesjonelle webtjenere):

Mange års erfaring i utvikling, særlig databaseapplikasjoner som benyttes av lukkede arbeidsgrupper over Internett: Adresse- og
kontaktdatabaser, annonseforvaltning, distribusjonsprogramvare, katalogoppsett, dokumentforvaltning, intern meldingsutveksling og tidsavstemming, portaler for reisende og kunder, databasert publisering og redigeringssystemer.

Ekspertise i: MySQL, HTML, CSS, Ajax, XML, PHP, Ruby, Python, MVC rammeverker, Mathematica

Seeking free-lance occupation developing web based applications (up to complete solutions incl. hosting on high-end professional servers):

Many years of experience, especially in developing database applications used over the internet by closed workgroups: adress databases and customer relationship management, advertising sales and management, distribution software, catalogue management, document management, internal messaging and scheduling, portals for external personnel and customers, databased publishing and editorial systems.

Expert at: MySQL, HTML, CSS, Ajax, XML, PHP, Ruby, Python, MVC-Frameworks, Mathematica

Jeg kan lese norsk meget god, skriver gjennomsnittlig.

Bildegalleri Albert Urban

Contact Information