Allsidig prosjektleder

Jeg hjelper bedrifter og offentlige virksomheter med å organisere og gjennomføre ulike prosjekter! Et typisk oppdrag for meg er å bistå i en tidlig fase med å identifisere problemstillinger, plassere ansvar og roller, planlegge og gjennomføre ulike prosjektaktiviteter samt sikre god gevinstrealisering.

Prosjektene er ulike men inneholder ofte elementer av anskaffelser, digitalisering og utbedring/oppføring av bygg. Jeg har hjulpet med å gjennomføre et fler-kommunalt prosjekt innen bedre tidlig innsats (BTI) som innebar prosjektorganisering for de 4 deltakende kommuner, innkjøp av programvare, opplæring og digitalisering av all kontakt mellom barn, foreldre og ulike etater ved oppfølging av bekymringer rundt barn og unge.

Jeg har også hjulpet med å kartlegge behov i forkant av ulike byggeprosjekter i privat og kommunal regi og skrive konkurransegrunnlag for prosjektering av ulike bygg.

Bildegalleri Allsidig prosjektleder

Contact Information
Bangstadveien 34, 7980