Heidi Bang Eikesdal

Er snart en 23 år gammel jente, som har til nå viet mye av tiden min til utdannelse. Jeg gikk tre år medier og kommunikasjon på Vardafjell VGS, hvor jeg var to uker utplassert ved TV-Haugaland, lokal-TV. Her fikk jeg erfare å lage reportasjer for så å få de sendt ut på TV samme dagen. Etter videregående gikk jeg tre år på Høgskolen i Gjøvik, og tok Bachelor i medieproduksjon. I disse tre årene var jeg et semester i Australia, og fikk utdype meg innenfor TV-produksjon og Film-produksjon. Dette var en dyr privat skole, kalt Bond University, som hadde mange kjente og dyktige fagfolk.

Gjennom utdannelsen på Vardafjell VGS laget jeg en film alene, kalt «Blikk». Denne arbeidet jeg med i et år, da jeg gikk på videregående skole. Ellers har jeg vært med frivillig på store produksjoner, og sitter med mye erfaring. En av produksjonene jeg har sagt ja til å arbeide gratis for er, «Hvem kan slå Lasse og Kjus?»

Jeg bor for tiden i Gjøvik, og har tenkt å bo der inntil videre. Dette stopper meg derimot ikke fra å jobbe i andre store byer, ettersom jeg er svært fleksibel. Målet mitt nå er å få begge ben innenfor TV-produksjon. Jeg fikk prøve meg som TV-produsent i Australia, i et prosjekt vi hadde der, og dette fant jeg svært interessant!

Jeg tror personlig jeg har mye å tilby, både når det gjelder hvordan jeg er på et sett, men også den kunnskapen og råheten som faktisk finnes i meg. Det er sjeldent jeg kommer opp med et konsept som er kjedelig.

Bildegalleri Heidi Bang Eikesdal

Contact Information
GJØVIK, 2821