Tolkeservice, språk og kulturformidling

Tolkeservice, tilbyr kvalitetsikkret tolker til og fra Somali og Norsk for en rimlig pris.

Telefontolking: 310,- per time.
Fremmøtetolk: 490,- per time.
Oversettelse: 1,- kr per ord

Vi er en gruppe Norsk somaliere med lang erfaring som tolk for rettvesenet, politi og påtalemyndighet, barnevertjenesten, Nav, primærhelsetjenestenm, skole og barnehage.

Alle våre tolker er kvalifiserte for yrket og besitter med lang erfaring som tolk og oversetter.

Tolken har avlagt taushetsløfte, tolkeutdannet eller kurs i tolkens ansvarsområde og tospråklig sjekk (ToSPoT)

Våre oppdrag blir behandlet meget konfidensielt og i henhold til god forretningsskikk.

Tolkeservice benytter seg av gode erfarne tolker og oversettere som frilansere eller fast tilsatt organisajonen.

Vi tilbyr
– Tolk med spisskompetanse i somali -norsk språkformidling
– Statsautoriserte eller tolkeutdanned tolk
– Statsautoriserte oversettere
– Tolk med ToSPoT

Ring og bestill
-vi hjelper deg med å forstå…

Bildegalleri Tolkeservice, språk og kulturformidling

Contact Information